Manaster znajduje się powyżej Sanktuarium Błogosławieństw, na szczycie góry zwanej Górą Błogosławieństw. Budynek "Domus Galilaeae" widoczny jest od strony na Morza Galilejskiego tuż ponad Tabgą (miejsce pierwszego rozmnożenia chleba) i Kafarnaum. W odległości około  kilometra od budynku znajdują się ruiny Korazim, odkryte w ostatnich latach. Kompleks znajduje się tuż obok antycznej drogi, położonej nad brzegiem morza, która kiedyś łączyła Korazim z Kafarnaum.